Homopolitikus avtorji

Ana Pavlič

politologinja in doktorska študentka politologije

Ana Pavlič je magistrica politologije in doktorska študentka Fakultete za družbene vede. Magistrirala je iz detekcije in analize (političnih) imaginarijev v delih Ivana Cankarja, diplomirala pa iz političnosti patološkega narcisa. V doktorski disertaciji namerava popisati sodobno slovensko politično mitologijo, kar obenem predstavlja tudi nekakšen presek njenih glavnih raziskovalnih zanimanj, ki so mitologija, ideologija, (re)produkcija oblastniških razmerij in družbena konstrukcija naravnega in normalnega.

Boris Mihačevič

politolog in doktorski študent filozofije

Magister Borislav Mihačević je politolog in doktorand filozofije. Magistriral je na temo zgodovinsko pogojenih družbenih oblik pasivizacije človeka v navezavi z ontologijo Martina Heideggra. V svoji doktorski disertaciji se ukvarja s hermenevtično fenomenologijo političnega glede na Hannah Arendt, Aristotela in Heideggra. Njegovo interesno področje obsega fenomenologijo, zgodovino politične filozofije in filozofije same, občasno tudi psihoanalizo.

Charles Nonne

magister politologije in medijski dopisnik

Charles Nonne je magistriral na Pariškem Inštitutu Sciences Po. V Parizu in na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je študiral pravo, javne zadeve in mednarodne odnose. Njegovo magistrsko delo se ukvarja s politiko širitve Evropske Unije na področju spodbujanja človekovih pravic. V Ljubljani dela kot raziskovalec in dopisnik za francoski spletni časopis. Med njegova interesna področja spadajo Evropska Unija, notranja politika držav članic, zaščita človekovih pravic in geopolitika.

doc. dr. Alem Maksuti

politolog in sodelavec IPM

V svoji doktorski disertaciji se je ukvarjal z idiosinkratičnostjo volilnih kampanj v Sloveniji v post-komunistični dobi. Ima izkušnje z mednarodnimi raziskovalnimi projekti in omrežji, v katerih je v preteklosti sodeloval kot del vodstvenih timov in kot raziskovalec. Njegovo interesno področje se nanaša na raziskovanje političnih strank, političnega menedžment, politične komunikacije, participacije, volilnega vedenja in javnih politik.

Domen Kos

politolog in doktorski študent politologije

Domen Kos je direktor Inštituta za politični menedžment in doktorand Fakultete za družbene vede. V svoji doktorski disertaciji razvija analitični okvir za raziskovanje volilnih kampanj in sicer na temelju vzpostavljenih dimenzij političnega menedžmenta, ki so podlaga za aplikativno delovanje tudi v drugih političnih procesih.

Faris Kočan

magistrski študent evropskih študij

Večina obožuje šport in dvoranski parket, njemu pa sta ljubša domači in evropski - politična seveda. Faris Kočan je magistrski študent Evropskih študij. Njegovo interesno področje pokriva vprašanja evropeizacije nacionalnih političnih strank in notranje politične dinamike v državah Zahodnega Balkana ter njihovega približevanja Evropski uniji.

Gašper Pirc

doktorski študent filozofije

Gašper Pirc je filozof in komparativist ter doktorski študent filozofije s temo Perspektive hermenevtike v filozofiji prava in normativni etiki. Ukvarja se s politično filozofijo, socialno filozofijo ter razmerjem med pravom, politiko in moralo, na njegovo misel pa so vplivali avtorji s področij hermenevtične fenomenologije, kritične teorije in analitične šole jezikovne pragmatike. Raznolikim vzgibom in strogim akademskim normativom navkljub teži k samosvojemu izražanju, ki se niti v svetu premočrtnosti ne želi povsem odpovedati poetičnm podtonom.

Ilaria Simpliciano

komunikologinja in magistrska študentka politologije

Ilaria is a Human Rights and Multi-Level Governance student from Italy. She graduated in the field of Communication Studies and also studied at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana. She is professionally engaged in a NGO for international cooperation. In her research master thesis she is detecting human rights violations while countering terrorism. Among other things she is particularly interested in Italian politics and relationship between security and human rights.

Jan Artiček

Magistrski študent politične teorije

Jan Artiček je diplomiral iz drame in kreativnega pisanja na Royal Holloway, University of London. Trenutno zaključuje magistrski študij politične teorije na Fakulteti za družbene vede, v svoji magistrski nalogi pa se ukvarja z etiko vrlin, predvsem aplikacijo le-te na sodobni javno-politični diskurz. Na Finskem, kjer živi, deluje tudi kot novinar.

Jernej Štromajer

politolog in doktorski študent ameriških študij

Jernej Štromajer je diplomirani politolog in magister svetovnih študij. Trenutno zaključuje doktorski študij na Fakulteti za družbene vede, kjer se v svoji doktorski disertaciji ukvarja z vprašanji zadružništva, ekonomske demokracije, teorij demokracije in različnih družbenoekonomskih sistemov. Jernej je nekdanji Fulbrightov štipendist, ki je dva semestra preživel, kot gostujoči raziskovalec na ameriški Univerzi Wisconsin-Madison. Je vsesplošno družbeno-politično aktiven posameznik, član mreže mladih akademikov evropskega think-tanka Foundation for European Progressive Studies (FEPS) ter občinski svetnik v svojih domačih Slovenskih Konjicah.

Klemen Balanč

politolog in sodelavec IPM

Klemen Balanč je diplomirani politolog z večletnimi izkušnjami z delom v državnih organih in na vodstvenih položajih v nevladnem sektorju. Strokovno se ukvarja s proučevanjem sistemov političnega komuniciranja, poslovnim svetovanjem in poučevanjem. Od aktualnih političnih tem ga zanimajo predvsem populizem, okoljevarstvo, tehnologija in odnos med klasičnimi ter modernimi političnimi misleci.

Luka Đekić

politolog in doktorski študent politologije

Mag. Luka Đekič je politolog. V svoji doktorski disertaciji se ukvarja z vprašanjem pravičnosti v politiki, ekonomiji in sociali. Njegovo temeljno področje se nanaša na raziskovanje levih, sredinskih in desnih političnih usmeritev, politične ekonomije, makroekonomije in sociale.

Mark Kogoj

obramboslovec in doktorski študent obramboslovja

Mark Kogoj je magister obramboslovja in doktorski študent obramboslovja na Fakulteti za družbene vede. Magistriral je iz področja strateške kulture in njenega vpliva na obrambno-varnostno ravnanje držav EU v primeru vojne v Siriji. V doktorski disertaciji namerava poglobiti proučevanje strateške kulture in njenega značilnega vpliva na obrambno-varnostno ravnanje v primeru t.i. držav BRICS (Brazilija, Ruska federacija, Indija, Ljudska republika Kitajska in Južna Afrika).

Matej Klarič

politolog in doktorski študent politologije

Matej Klarič je politolog. Diplomiral je iz preučevanja zgodovine kapitalizma. Za svoje delo je dobil fakultetno Prešernovo priznanje. Tudi na doktoratu se ukvarja s temami povezanimi z razvojem kapitalizma. Naslov njegove doktorske dispozicije je: Slovenska tranzicija v kontekstu krize svetovno-sistemskega cikla akumulacije. Trenutno si kruh služi z novinarskim delom.

Nataša Toplišek

politologinja in doktorska študentka filozofije

Sem magistrica politologije in doktorandka filozofije. Magistrirala sem iz analize oblastniških razmerij znotraj konceptov telesa Merleau-Pontyja in Foucaulta, diplomirala pa iz iskanja možnosti za ponovni pojav t.i. Adornove avtoritarne osebnosti v sodobnih demokracijah. V doktorski disertaciji s pomočjo Husserlove fenomenologije raziskujem asociacijske strukture pri človeku, ki bi le temu omogočile večjo svobodo delovanja v družbi. Moje interesno področje pa poleg fenomenologije ter politične filozofije obsega predvsem analiza politik marginalnih skupin.

Neven Polajnar

politolog in doktorski študent politologije

Doktorand politologije, ki je v osnovi hkrati diplomant ekonomije na EF v Ljubljani in politologije –obramboslovja na FDV, v času doktorskega študija pa je prejel tudi štipendijo za raziskovalno delo na Harvardu. Njegov politološki fokus raziskovanja se nanaša na različne antagonizme znotraj političnih in družbenih sistemov, družbenih struktur, vprašanjem politizacije in depolitizacije, politične kulture in kolektivnih identitet, demokratizacije, politične psihologije itd. Poleg tega pa se ukvarja tudi z varnostnimi in obrambnimi vprašanji, geopolitiko, politično ekonomijo, mednarodnimi odnosi in diplomacijo. V geostrateškem smislu je osredotočen na Rusko federacijo, Vzhodno Evropo in Balkan.

Neža Loštrek

Neža Loštrek je diplomirala iz sinologije in sociologije kulture na Univerzi v Ljubljani, magistrirala pa iz politične ekonomije na tajvanski univerzi Chengkung (Tajnan). Trenutno piše poljudne tekste, prevaja in uči.

Patricija Jereb Gojković

Patricija Jereb Gojković,

Patricija Jereb Gojković je diplomirana zgodovinarka in kulturna antropologinja ter magistrica medkulturnega menedžmenta. V diplomski nalogi se je ukvarjala z vprašanjem razpada Jugoslavije in vplivom glasbe v protivojnih akcijah v Srbiji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Bila je štipendistka programa Erasmus Mundus Basileus – leto dni študija je preživela na Univerzi v Beogradu, kjer je opravljala tudi terensko delo za svojo raziskavo. Magistrirala pa je na temo popularne kulture in Boba Dylana.

Tilen Gorenšek

sociolog in doktorski študent organizacijsko kadrovskih študij

Tilen Gorenšek je magister sociologije in doktorski študent na Fakulteti za družbene vede. Magistriral je s področja upravljanja javnih in neprofitnih organizacij, diplomiral pa s področja obramboslovja. V doktorski disertaciji proučuje vpliv digitalizacije na menedžment človeških virov. Proučevanje digitalizacije je tudi njegovo glavno raziskovalno zanimanje, saj vidi digitalizacijo kot eno izmed ključnih lastnosti sodobne družbe.

Tjaša Božič

politologinja in sodelavka IPM

Tjaša Božič je magistrica mednarodnih odnosov ter dela kot svetovalka za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje na IPM. V svojem magistrskem delu se je ukvarjala z vprašanjem odgovornosti držav v mednarodnem režimu varstva človekovih pravic, med njena ključna interesna področja pa poleg varstva človekovih pravic spadajo Evropska unija, zunanja politika, medkulturni dialog in aktivno državljanstvo.

Urban Jakša

politolog in doktorski študent politologije Univerze v Yorku

Urban Jakša je doktorski študent politologije na Univerzi v Yorku, kjer piše disertacijo na temo zunanjepolitične interakcije de fakto držav. Raziskovalno se ukvarja z mednarodno politiko, geopolitičnimi dinamikami, suverenostjo in konflikti na področju bivše Sovjetske zveze ter zlasti na Kavkazu.

twitter