"Raketni napad predstavlja največje posredovanje Zahodnih držav proti sirskemu režimu (in zaveznici režima Rusiji) do sedaj. Z raketnimi napadi kaznovalno-opozorilne narave naj bi zaveznice želele obraniti globalna pravila in standarde, zmanjšati zmogljivosti sirskega režima za uporabo kemičnega orožja, ga odvrniti od takšnih zločinov v prihodnje in zaščititi sirsko prebivalstvo pred ponovnimi napadi s kemičnim orožjem."

Tjaša Božič

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Osnovna teza o personalizaciji politike temelji na domnevi, da je podoba politika – poleg strankarske identifikacije in vprašanj na agendi volilne kampanje –...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Slovenska politika danes je eno golo moraliziranje. Nikoli do zdaj v politiki ni bilo tako malo politike in tako veliko neumnosti in praznine....

Preberi več

"The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear." (A. Gramsci)...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Pomislite, da je leto 1970 in da vam nekdo reče, da boste leta 2020 za nakup stanovanja v prestolnici potrebovali kredit na 30...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Po mnenju ameriškega sociologa C. W. Millsa elita kot družbena skupina obstaja samo, če obstaja zavest članov posamezne skupine, da se v vertikalnem...

Preberi več

Pa vendar: čeprav je politične režime mogoče vreči in ideologije kritizirati ali zavračati, je za režimom in njegovo ideologijo zmerom način mišljenja in občutenja, skupek kulturnih običajev, temačnih instinktov in...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment V slovenski politiki je zagotovo najpogosteje uporabljena sintagma ”strukturna reforma”. Praktično vsi politiki, vladajoči in tisti v opoziciji, govorijo o nujno potrebnih strukturnih...

Preberi več

Tilen Gorenšek, doktorski študent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani »Ko bomo imeli vse podatke na spletu, bo to super za človeštvo. To je predpogoj za reševanje številnih...

Preberi več

twitter