Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Osnovna teza o personalizaciji politike temelji na domnevi, da je podoba politika – poleg strankarske identifikacije in vprašanj na agendi volilne kampanje –...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Slovenska politika danes je eno golo moraliziranje. Nikoli do zdaj v politiki ni bilo tako malo politike in tako veliko neumnosti in praznine....

Preberi več

"The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear." (A. Gramsci)...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Pomislite, da je leto 1970 in da vam nekdo reče, da boste leta 2020 za nakup stanovanja v prestolnici potrebovali kredit na 30...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Po mnenju ameriškega sociologa C. W. Millsa elita kot družbena skupina obstaja samo, če obstaja zavest članov posamezne skupine, da se v vertikalnem...

Preberi več

Pa vendar: čeprav je politične režime mogoče vreči in ideologije kritizirati ali zavračati, je za režimom in njegovo ideologijo zmerom način mišljenja in občutenja, skupek kulturnih običajev, temačnih instinktov in...

Preberi več

twitter