Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Osnovna teza o personalizaciji politike temelji na domnevi, da je podoba politika – poleg strankarske identifikacije in vprašanj na agendi volilne kampanje –...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Slovenska politika danes je eno golo moraliziranje. Nikoli do zdaj v politiki ni bilo tako malo politike in tako veliko neumnosti in praznine....

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Pomislite, da je leto 1970 in da vam nekdo reče, da boste leta 2020 za nakup stanovanja v prestolnici potrebovali kredit na 30...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Po mnenju ameriškega sociologa C. W. Millsa elita kot družbena skupina obstaja samo, če obstaja zavest članov posamezne skupine, da se v vertikalnem...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment V slovenski politiki je zagotovo najpogosteje uporabljena sintagma ”strukturna reforma”. Praktično vsi politiki, vladajoči in tisti v opoziciji, govorijo o nujno potrebnih strukturnih...

Preberi več

Obstoječe znanje o političnem vedenju volivcev priča o naivnosti prepričanja, da ljudje politične voditelje kot take prepoznavajo zaradi njegovih ali njenih spretnosti, kot so inteligenca, znanje, moč ali druge značajske...

Preberi več

twitter