Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Razvoj tehnologije, predvsem v zadnjih dveh desetletjih, je pomembno vplival na način komuniciranja političnih akterjev z volivci. Ne glede na to, ali imajo...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Televizijska soočenja so eden od posrednih kanalov, prek katerih kandidati v kampanji nagovarjajo volivce. Kandidati, ki nastopajo v soočenjih, imajo možnost predstaviti svoja...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment V primeru, ko je vedenje volivcev povezano z njihovimi socio-demografskimi značilnostmi (spol, starost, dohodek, družbeni razred itd.) in je predvidljivo v različnih časovnih...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment Politična in druge sektorske elite demokracijo razumejo kot statični sistem, ki ga je treba ubraniti pred spremembami, ki jih nosijo kritična obdobja v...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment V predstavniških demokracijah velja splošno sprejeta domneva, da so poštene in svobodne volitve ključni element in edini redni institucionaliziran institut, ki državljanom omogoča,...

Preberi več

Dr. Alem Maksuti, Inštitut za politični menedžment V tako imenovanih stabilnih demokracijah volitve predstavljajo kontinuiran proces izbire predstavnikov ljudstva, ki se za zaupanje volivcev potegujejo v času mandata in nekaj...

Preberi več

twitter