O inštitutu

Inštitut za politični menedžment (IPM) je think tank,

ustanovljen z namenom raziskovanja, razvijanja in aplikativnega delovanja na področju politike, točneje na področju političnega menedžmenta. Gre za konzorcij, katerega sodelavci po zaslugi večletnega dela zagotavljajo celosten nabor storitev s področja političnega menedžmenta, kriznega komuniciranja, zagovorništva, lobiranja in svetovanja v političnih situacijah in procesih.

Poslanstvo IPM

je razvoj panoge političnega menedžmenta. V tem kontekstu se sodelavci konzorcija ukvarjajo z empiričnim raziskovanjem političnega menedžmenta in integracijo multidisciplinarnih znanj na polju politike. Naročnikom storitev si prizadevamo zagotavljati vrhunske storitve, ki so prilagojene njihovim potrebam in željam.

Vizija IPM

je ostati spoštovana in zaupanja vredna institucija. Načelo, ki ga pri tem zasledujemo, je profesionalizacija, ki je obenem tudi imperativ našega delovanja. Prizadevamo si, da delovanje inštituta temelji na vključenosti in povezovanju z deležniki s polja politike in različnih družbenih podsistemov, s ciljem dvigovanja ravni politične kulture v Sloveniji.

Domen Kos

direktor

Domen Kos je doktorski kandidat na Fakulteti za družbene vede (UL). Njegova doktorska disertacija obravnava lokalne volilne kampanje v Sloveniji. V svoji dosedanji karieri je pridobival izkušnje z različnimi raziskovalnimi in aplikativnimi projekti in omrežji, v katerih je sodeloval kot del vodstvenih timov. Njegovo širše interesno področje se nanaša na raziskovanje politike, točneje političnega menedžmenta, volilnega vedenja in politične komunikacije.

Doc. dr. Alem Maksuti

svetovalec za politično komuniciranje

Docent za področje politologije. (So)avtor znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih znanstvenih revijah. Deluje kot raziskovalec, politični analitik in visokošolski pedagog. Njegovo širše interesno področje vključuje raziskovanje strank, politične komunikacije, participacije, volilnega vedenja in javnih politik.

Tjaša Božič

svetovalka za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

Magistrica mednarodnih odnosov. Ukvarja se z vprašanjem odgovornosti držav v mednarodnem režimu varstva človekovih pravic, med njena ključna interesna področja pa poleg varstva človekovih pravic spadajo še Evropska unija, zunanja politika, medkulturni dialog in aktivno državljanstvo. Ima bogate izkušnje z organizacijo in vodenjem projektov, izobraževanj, simpozijev in poletnih šol, poleg tega pa je redna udeleženka številnih mednarodnih in znanstvenih konferenc.

Pišite nam

Če nam želite kaj sporočiti, nas lahko kontaktirate na spodnji povezavi.